Wat is cryo-behandeling?
Het terugplaatsen van een ingevroren embryo heet een cryo-embryo-behandeling of cryo-behandeling. Cryo komt van het Griekse kryos en betekent vorst of ijskoud.

Na een IVF- of ICSI-behandeling kunnen er embryo’s overblijven van goede kwaliteit; in 30 tot 40% van de IVF- en ICSI-behandelingen is dat het geval. Dit worden restembryo’s genoemd.

Restembryo’s kunnen per stuk worden ingevroren. Dit gebeurt een dag of vier, vijf na de punctie. Op een nader te bepalen moment kunnen ze dan worden teruggeplaatst in de baarmoeder, als een IVF- of ICSI-behandeling niet is geslaagd. Voorafgaand aan het invriezen leg je in een contract vast wat er met de embryo’s gebeurt in geval van bijvoorbeeld een scheiding of overlijden.

Wanneer kom je in aanmerking voor cryo-behandeling?

Lees meer...
In 2016 is de leeftijdsgrens van de vrouw voor het terugplaatsen van cryo-embryo’s verruimd tot 50 jaar (voorheen was dat 45 jaar). Voorafgaand aan een eventuele behandeling maakt het behandelteam een risico-inschatting. Daarbij wordt gekeken naar de gezondheid van de wensmoeder. Ook wordt een inschatting gemaakt van de kans van slagen en van de veiligheid voor moeder en kind.

Hoe verloopt het invriezen?

Lees meer...
De restembryo’s van een IVF- of ICSI-behandeling worden in een beschermende vloeistof gedaan die het water aan de embryo’s onttrekt. Dit wordt gedaan om het embryo te beschermen tegen schade tijdens het invriezen en ontdooien. Daarna worden de embryo’s met een rietje uit de vloeistof opgezogen. De rietjes met de embryo’s worden langzaam bevroren en (maximaal vijf jaar) bewaard in een vat met stikstof.

Niet alle ingevroren embryo’s overleven het ontdooiingsproces; ongeveer de helft van de ingevroren embryo’s is geschikt voor terugplaatsing.

Wanneer is de behandeling?

Lees meer...
Een maand na de eerste menstruatie na een niet-geslaagde IVF-ICSI-behandeling kan de cryo-behandeling starten. Uiteraard is het ook een optie om een rustperiode in te lassen van een maand of enkele maanden.

De behandeling

Het juiste moment bepalen

Lees meer...
Voor de innesteling van een ingevroren embryo dient het baarmoederslijmvlies in de juiste conditie te zijn. Het terugplaatsen van een embryo gebeurt in de natuurlijke menstruatiecyclus. Is de eigen cyclus onregelmatig, dan kan met medicijnen een cyclus worden nagebootst.

Het moment van terugplaatsing wordt bepaald met echo’s. Daarop wordt gekeken naar de ontwikkeling van het eiblaasje (follikel) en de groei (dikte) van het baarmoederslijmvlies.

Is het blaasje groot genoeg, dan dient de vrouw zichzelf een hormooninjectie toe. Dit hormoon zorgt voor de verdere rijping van het eiblaasje en brengt de eisprong tot stand. Vijf tot zes dagen later kan de terugplaatsing gepland worden.

Het ontdooien

Lees meer...
De embryo’s worden langzaam ontdooid op de dag voor of op de dag van terugplaatsing. Ze krijgen hun oorspronkelijke formaat terug (bij het invriezen zijn ze ‘gekrompen’) en er wordt gekeken of de embryo’s door het invriezen niet beschadigd zijn en dus geplaatst kunnen worden. Het is goed om te weten dat een embryo waarvan enkele cellen kapot zijn, zich normaal kan ontwikkelen.

Zijn de embryo’s ontdooid, dan krijgen de wensoudersbericht hoeveel er ontdooid zijn en of ze teruggeplaatst kunnen worden in de baarmoeder.

Het terugplaatsen

Lees meer...
Het terugplaatsen van een ontdooide embryo verloopt op dezelfde manier als het inbrengen van een ‘verse’ embryo bij IVF en ICSI.

De vrouw neemt plaats in een behandelstoel, waarna met een eendenbek de baarmoedermond zichtbaar wordt gemaakt. De embryo wordt met een dun slangetje via de vagina in de baarmoeder geschoven. Daar wordt de embryo achtergelaten. Over het algemeen is de terugplaatsing pijnloos en duurt dit slechts een paar minuten.

Kans op zwangerschap

Lees meer...
Twaalf dagen na de terugplaatsing kan een zwangerschapstest aantonen of de cryo-behandeling tot een zwangerschap heeft geleid. Is de mestruatiecyclus opgewekt met medicatie, dan volgt die test veertien dagen na de plaatsing.

Is de test positief, dan volgt een afspraak voor een eerste echo. Bij een negatieve test wordt een afspraak gemaakt om de eventuele volgende stappen te bespreken. Wensouders kunnen, als zij dat wensen, meteen een nieuwe behandeling starten. Zijn er geen embryo’s meer in bewaring, dan behoort een volgende IVF- of ICSI-behandeling tot de mogelijkheden.

De kans op een succesvolle zwangerschap ligt rond de 10% per cryo-behandeling.

De impact
Het kan prettig zijn voor de wensouders om over hun vragen, twijfels en dilemma’s te praten. Met de (huis)arts, een psycholoog of een medisch maatschappelijk werker. Ook kan het fijn zijn ervaringen uit te wisselen met andere ouders die het IUI-traject (hebben) doorlopen. Familie en vrienden hebben vaak een niet te onderschatten rol als steun en toeverlaat.