Wat is cyclusmonitoring?
Cyclusmonitoring wordt ook wel cyclusbewaking genoemd. Andere termen die je kunt tegenkomen met dezelfde betekenis zijn: ovulatiemonitoring, ovulatiebewaking en cyclusanalyse.

Cyclusmonitoring is een traject waarbij één menstruatiecyclus nauwkeurig wordt gevolgd. Dat gebeurt met een vaginaal echo-onderzoek op verschillende dagen in de cyclus.

Waarom wordt de menstruatiecyclus gevolgd?

Lees meer...
Door op een aantal momenten in de menstruatiecyclus een echo te maken, kan de werking van de eierstokken en de baarmoeder worden onderzocht. Er wordt gekeken of zich een eiblaasje (follikel) in een van de eierstokken ontwikkelt. Ook wordt de dikte van de slijmvlieslaag in de baarmoeder gemeten.

Cyclusmonitoring wordt gestart om de volgende vragen de beantwoorden:
o Hoe verloopt de cyclus?
o Wanneer vindt de eisprong plaats?
o Is er een eisprong geweest?

Is de eisprong (ovulatie) gestimuleerd met hormonen, dan wordt gekeken of er niet te veel eiblaasjes tot groei komen.

Hoe verloopt de menstruatiecyclus?

Lees meer...
Een natuurlijke menstruatiecyclus telt ongeveer 28 dagen. De eerste dag van de cyclus is de eerste dag dat de vrouw ongesteld is. De menstruatie duurt tussen de drie en zeven dagen.

De menstruatiecyclus kent de volgende fasen:
1. In de eerste helft van de cyclus ontwikkelen zich meerdere eiblaasjes in beide eierstokken.
2. De ontwikkeling van de meeste eiblaasjes stopt halverwege. Eén eiblaasje komt tot volledige ontwikkeling. In dat eiblaasje zit de eicel die tijdens de eisprong vrijkomt.
3. Hormonen zorgen ervoor dat er een eisprong plaatsvindt. Deze hormonen heten FSH (het follikelstimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon). Halverwege de cyclus piekt de hoeveelheid LH, waardoor de eicel volledig rijpt en vrijkomt.
4. De eisprong treedt op rond de 14de dag van de menstruatiecyclus (als deze 28 dagen duurt).
5. De eileiders vangen de vrijgekomen eicel op en vervoeren deze naar de baarmoeder.
6. In de baarmoeder kan het eitje bevrucht worden. Gebeurt dat niet, dan begint twee weken na de eisprong een nieuwe cyclus.

Hoe verloopt cyclusmonitoring?

Lees meer...
De eerste echo wordt gepland op de 10de tot 12de cyclusdag. Ziet de baarmoeder er goed uit? Groeit er een eiblaasje in de een van de eierstokken? Hoe groot is dat? Hoe dik is de slijmvlieslaag? Als de antwoorden op deze vragen ‘goed’ zijn, wordt er een nieuwe echo-afspraak ingepland. Die volgt meestal binnen twee tot vier dagen.

Als de arts of verpleegkundige een goed beeld heeft van de menstruatiecyclus en heeft gezien dat het eiblaasje goed groeit, volgen er geen echo’s meer. Aan de hand van de echo’s die gemaakt zijn, vertelt hij of zij wanneer de eisprong (ovulatie) zal plaatsvinden en wanneer de vrouw vruchtbaar is. De vruchtbare periode is altijd vlak voor de eisprong.

Is er kans op bevruchting?

Lees meer...
Als de partners rondom de eisprong geslachtsgemeenschap hebben, wordt snel daarna (na tien tot twaalf uur) gekeken of er in het slijm van de baarmoederhals voldoende beweeglijke (goede) zaadcellen zitten. Ook wordt de zuurgraad van het baarmoederslijm getest. Zijn er niet of onvoldoende bewegende zaadcellen, dan kan het een mogelijkheid zijn om de meest beweeglijke zaadcellen te selecteren en via inseminatie in de baarmoeder in te brengen.

Na de cyclusmonitoring

Lees meer...
Ongeveer een week na de voorspelde eisprong wordt er een afspraak gepland om wat bloed af te nemen. De hoeveelheid van het hormoon progesteron in het bloed, kan aantonen of er een goede eisprong is geweest.

Wat als er geen eisprong is?

Lees meer...
Als er een eiblaasje rijpt, maar de eisprong niet spontaan op gang komt, dan kan deze met medicatie of injecties worden opgewekt. Dit heet ovulatiestimulatie.

Een nieuwe poging

Lees meer...
Is het niet gelukt de cyclus met echo’s goed in beeld te brengen, dan kan een volgende cyclusmonitoring gepland worden.

De impact
Het kan prettig zijn voor de wensouders om over hun vragen, twijfels en dilemma’s te praten. Met de (huis)arts, een psycholoog of een medisch maatschappelijk werker. Ook kan het fijn zijn ervaringen uit te wisselen met andere ouders die het IUI-traject (hebben) doorlopen. Familie en vrienden hebben vaak een niet te onderschatten rol als steun en toeverlaat.