Wat is IUI?
IUI staat voor intra-uteriene inseminatie. Inseminatie betekent inbrengen, intra-uterien betekent in de baarmoeder.

Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling wordt het sperma van de partner met een dun slangetje in de baarmoeder van de vrouw ingebracht. Bij een natuurlijke bevruchting moeten de zaadcellen zelf hun weg zien te vinden. Om in de baarmoeder terecht te komen, moeten zij eerst langs de baarmoedermond, wat niet altijd lukt. Bij inseminatie worden de zaadcellen voorbij de baarmoedermond afgeleverd; dichterbij de eicel dus. Dit vergroot de kans op bevruchting.

Wanneer kom je in aanmerking voor IUI?

Lees meer...
IUI kan een mogelijkheid zijn als:
o de zaadcellen van de man niet overleven in de baarmoedermond van de vrouw
o de zaadcellen van de man niet van goede kwaliteit zijn
o er geen aanwijsbare oorzaken zijn voor verminderde vruchtbaarheid, maar de kans op een spontane zwangerschap klein blijkt

De start van een IUI-behandeling is een spannend moment. Zeker de eerste keer. Het is een traject waarvan de afloop onzeker is. Hoe ga je als wensouders om met het gegeven dat jullie nu weten wie van jullie beiden een vruchtbaarheidsprobleem heeft? En dan de omgeving. Vertel je het iedereen of juist niet? Licht je collega’s in? Stuit je op veel begrip of is er ook onbegrip? En dan moet het traject nog starten…


De behandeling

Hoe wordt vastgesteld of de zaadcellen van de partner goed zijn?

Lees meer...
Een zaadlozing bestaat uit prostaatvocht en zaadblaasjes: het sperma. Met onderzoek wordt vooraf vastgesteld of het sperma van de partner voldoende levende zaadcellen bevat voor een IUI-behandeling.

Hoe wordt het juiste moment voor de IUI-behandeling bepaald?

Lees meer...
Bij elke menstruatiecyclus zorgen hormonen in het lichaam van de vrouw ervoor dat er follikels gaan groeien. Een follikel is een blaasje met een eicel. Tijdens de eisprong komt een van de rijpe eicellen uit de eierstokken vrij in de eileider. Die kan daar dan bevrucht worden door een zaadcel.

De kans op een zwangerschap is het grootst als de zaadcellen van de partner vlak voor de eisprong in de baarmoeder worden ingebracht. Bij een natuurlijke, spontane cyclus wordt het moment van de eisprong met urinetesten, bloedonderzoek en/of een echo zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld.

Als de eisprong niet vanzelf op gang komt, krijgt de vrouw hormonen toegediend. Dit stimuleert de groei van eicellen in de eiblaasjes. Na 36 tot 40 uur is er dan een eisprong. Enkele uren na de hormooninjectie is het beste moment voor de IUI-behandeling.

Wanneer levert de partner zaadcellen in?

Lees meer...
Op de dag dat de IUI-behandeling gepland is, levert de man een potje sperma in bij het ziekenhuis. Dat wordt in een speciaal laboratorium ‘gewassen’: de stofjes die problemen kunnen opleveren worden verwijderd en de beste (meest beweeglijke) zaadcellen worden geselecteerd. Zijn er voldoende goede zaadcellen, dan worden die nog dezelfde dag bij de vrouw ingebracht.

Hoe worden de goede zaadcellen ingebracht?

Lees meer...
Voor het inbrengen van de zaadcellen in de baarmoederholte neemt de vrouw plaats in een onderzoeksstoel. Met behulp van een eendenbek (speculum) wordt de baarmoedermond zichtbaar gemaakt. De zaadcellen van de partner worden uit het laboratoriumbuisje in een spuitje opgezogen. Op dat spuitje zit een dun slangetje (katheter). Via de baarmoedermond wordt dit slangetje in de baarmoederholte geschoven waar de zaadcellen langzaam worden ingespoten. Vanuit daar zwemmen de zaadcellen naar de eicel.

Vergroot IUI de kans op een meerling?

Lees meer...
Door het opwekken van de eisprong met hormonen, komen vaak twee of drie rijpe eicellen vrij. Dit verhoogt de kans op een meerling.

Na de IUI-behandeling

Lees meer...
Het is niet nodig na een IUI-behandeling in het ziekenhuis te blijven. De vrouw kan wat last krijgen van krampen in de onderbuik.

Kans op zwangerschap

Lees meer...
Blijft de volgende menstruatie (ongeveer twee weken na de IUI-behandeling) uit, dan kan een zwangerschapstest aantonen of de bevruchting geslaagd is.

De kans op een zwangerschap hangt met een aantal factoren samen. De leeftijd van de vrouw speelt een rol, net als de kwaliteit van de zaadcellen en het moment waarop deze bij de vrouw worden ingebracht. Een andere voorwaarde is dat ten minste een van de eileiders van de vrouw normaal functioneert.

Uit 1 op de 6 tot 10 behandelingen volgt een zwangerschap. Is de IUI-behandeling niet succesvol, dan kan er mogelijk een nieuwe IUI-behandeling worden gepland. Veel stellen hebben meerdere IUI-behandelingen nodig. Voor ongeveer 25% van alle stellen resulteert IUI uiteindelijk in een zwangerschap.

De impact
De twee wachtweken tot aan de zwangerschapstest zijn vaak zenuwslopend. Er niet mee bezig zijn, is lastig. Onmogelijk eigenlijk. Voor de vrouw is het lichamelijk en psychisch een pittig traject. En ook voor de man is het een spannende tijd die met wisselende emoties gepaard gaat.

Het kan prettig zijn voor de wensouders om over hun vragen, twijfels en dilemma’s te praten. Met de (huis)arts, een psycholoog of een medisch maatschappelijk werker. Ook kan het fijn zijn ervaringen uit te wisselen met andere ouders die het IUI-traject (hebben) doorlopen. Familie en vrienden hebben vaak een niet te onderschatten rol als steun en toeverlaat.