Je staat er nooit bij stil totdat iets je overkomt. Wat als je geen kinderen kunt krijgen? Vruchtbaarheidsproblematiek komt veel voor in allerlei verschillende vormen en vaak ken je wel iemand in je omgeving met vruchtbaarheidsproblemen. Stichting ‘A pin for your thoughts’ is er voor hen die met vruchtbaarheidsproblemen te maken hebben, maar biedt ook handvaten voor mensen in hun omgeving en hanteert daarbij de volgende drie pijlers:

  • Mensen met vruchtbaarheidsproblemen steunen, begrip tonen, hoop geven en laten merken dat ze er niet alleen voor staan.
  • Aandacht vragen voor en het bespreekbaar maken van vruchtbaarheidsproblematiek.
  • Geld inzamelen om andere initiatieven rondom vruchtbaarheidsproblematiek (bijv. support websites) en onderzoek naar vruchtbaarheidsproblematiek en -behandelingen te steunen.

Stichting ‘A pin for your thoughts’ hoopt dit onder andere te kunnen realiseren met de verkoop van speldjes aan iedereen die steun wil betuigen aan dit maatschappelijk probleem. Zodat zij die te maken hebben met een (nog) onvervulde kinderwens kunnen ervaren dat ze gesteund worden door hun (nabije) omgeving, ook als dit niet in woorden is uitgedrukt.