Met trots stellen wij voor: onze Raad van Advies

Stichting ‘A pin for your thoughts bestaat inmiddels alweer anderhalf jaar. We groeien steeds verder, net als onze ambities en doelen. Daarom hebben we besloten een Raad van Advies aan te stellen. In de afgelopen jaren spraken we diverse mensen en instanties die op één of andere manier een connectie hebben met vruchtbaarheid(-sproblematiek). Zo ook Marc Scheijven: eigenaar en directeur van fertiliteitsklinieken Nij Geertgen en Nij Barrahûs. En Jos Frederiks, psycholoog en eigenaar van VidaSense.

Marc Scheijvens en Jos Frederiks

Om onze ambities te stroomlijnen, sneller te kunnen realiseren en efficiënter te kunnen werken, hebben we besloten om een Raad van Advies aan te stellen. Professionals die onze stichting en onze doelen een warm hart toedragen. Maar tevens professionals die, vanuit hun expertise, richting kunnen geven aan onze werkzaamheden en ons scherp kunnen houden. Vol trots kunnen wij vertellen dat wij in Marc Scheijvens en Jos Frederiks onze eerst adviesleden hebben gevonden.

Marc en Jos zijn beiden, net als wij, erg enthousiast en kijken vol vertrouwen naar een beloftevolle toekomst:

Ik ervaar het als een eer om een bijdrage te mogen leveren aan zo’n mooi initiatief!
– Jos Frederiks

Gedrevenheid, ervaringsdeskundigheid, passie en niet klagen maar zelf actie ondernemen. Zaken die allen passen bij deze stichting met een prachtige visie en in lijn liggen met de werkwijze binnen onze klinieken.
– Marc Scheijven 

Ben je benieuwd naar wie Marc en Jos precies zijn? Wij stellen ze graag aan je voor.

<

Terug