Wij begrijpen dat het bespreekbaar maken van vruchtbaarheidsproblemen makkelijker gezegd is dan gedaan. Want hoe communiceer je goed met elkaar? Wat heb je nodig om goed te communiceren? En hoe werkt communicatie eigenlijk? Jos Frederiks, psycholoog, legt uit.

Communiceren doen we elke dag op wel 1001 verschillende manieren. Verbaal (met woorden) én non-verbaal (met lichaamstaal). Is het niet fascinerend dat communicatie zoveel teweeg kan brengen. Met woorden kun je een oorlog starten of vertellen dat je van iemand houdt. Ieder mens communiceert, we kunnen het allemaal, maar toch blijkt “goede” communicatie vaak moeilijk. Zo moeilijk dat zelfs de beste vrienden en familieleden elkaar niet begrijpen.

Miscommunicatie

Na jarenlang onderzoek door vele coaches, trainers, psychologen en andere experts, kunnen we concluderen dat er veel oorzaken zijn waarom we elkaar niet begrijpen. Één van die oorzaken is dat ons brein een eigen sterke wil heeft en deze voortdurend uitoefent. Hierdoor verwerkt iedereen informatie op hun eigen manier, maar we gebruiken allemaal onze zintuigen om te communiceren: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. 95% van alle informatie die we waarnemen met onze zintuigen verwerken we onbewust en slechts 5% van alle informatie verwerken we bewust.

Communicatiefilter

Tijdens het bewust verwerken van informatie geven we betekenis aan de binnenkomende informatie. In dat proces filteren we datgene wat wij belangrijk vinden uit de informatiestroom met onze ‘communicatiefilter’. De rest van de binnenkomende informatie laten we achterwege. Daardoor ontstaan vaak aannames, weglatingen, vervormingen en generalisaties. Dit kan belemmerend zijn voor het communicatieproces. Want sluit datgene wat persoon A belangrijk vindt, aan bij wat persoon B belangrijk vindt? Het communicatiefilter van onze hersenen houdt vaak datgene wat wij als belemmerend ervaren tegen in de informatiestroom, met als gevolg dat we deze informatie niet gebruiken om te reageren op binnenkomende informatie. Dit komt omdat we bang zijn om iets te vragen over een beladen onderwerp, zoals in dit geval, vruchtbaarheidsproblemen. Jammer genoeg blijft waardevolle informatie daardoor vaak ongevraagd en onbesproken.

Communiceren: zo gaat het vaak

In het voorbeeld hieronder zie je hoe persoon A informatie overbrengt naar persoon B. Deze informatie gaat eerst door het communicatiefilter van persoon B. Op basis daarvan formuleert persoon B een reactie en communiceert dit naar persoon A. Echter nodigt de reactie van persoon B niet uit tot een goed en open gesprek.

Communicatiemodel Jos Frederiks

©Jos Frederiks – VidaSense en Stichting ‘A pin for your thoughts’

Zet al je zintuigen in!

Maar, stel je eens voor dat we tijdens een gesprek écht luisteren en de juiste vragen te stellen, zonder enig vooroordeel. Stel je eens voor dat je je zintuigen beter inzet om de informatie die je krijgt te beoordelen/filteren. Hoeveel informatie ontdek je dan? En wat als men het lef heeft om een beladen onderwerp bespreekbaar te maken? Dan ga je een open gesprek aan en geef je de ander de kans om in alle openheid zijn of haar verhaal te vertellen. En dat lucht op!

Communiceren: zo kan het ook

Daarnaast houd je je communicatiefilter schoner. Er blijft namelijk minder waardevolle informatie achter in het filter, want dit laat je terugstromen in het gesprek. Je houdt geen informatie achter, maar gaat ermee aan de slag! Op deze manier ontdek je meer waardevolle gesprekken en ben je bezig met bevorderende taal en geef je elkaar de ruimte om iets te bespreken. Een voorbeeld van deze manier van communiceren vind je hieronder.

Communicatiemodel Jos Frederiks

©Jos Frederiks – VidaSense en Stichting ‘A pin for your thoughts’

Dit levert het op

Door actiever aan de slag te gaan met de informatie die je krijgt, zet je een denkbeeldige kraan open in je communicatiefilter. Je laat belemmeringen in het communicatieproces, zoals aannames, generalisaties, weglatingen en vervormingen weglopen. Zo kun jij de focus leggen op bevorderingen voor het communicatieproces, zoals oprechte interesse tonen, oogcontact maken en letten op body language.

Wanneer je let op non-verbale communicatie en je bewust bent van je eigen houding in een gesprek (denk aan het tonen van begrip en de manier van – vooral open vragen – stellen) ontdek je hoe de ander zich precies voelt. De ander is dan sneller geneigd om jou deelgenoot te maken van zijn of haar informatie.

Communicatie is een wisselwerking

Het is voor veel mensen erg moeilijk om het onderwerp vruchtbaarheid(-sproblematiek) aan te snijden en bespreekbaar te maken. Want “Het zal wel niet het juiste moment zijn” of “Hij/zij zal er niet over willen praten”. Maar wat we vaak vergeten is dat communicatie een wisselwerking is. Mensen met vruchtbaarheidsproblemen hebben namelijk net zo goed een ‘communicatiefilter’. Ook zij maken aannames, weglatingen, vervormingen en generalisaties, zoals: “Mijn omgeving zit vast niet te wachten op mijn verhaal”. Of: “Als ik iemand over mijn vruchtbaarheidsproblemen vertel, kwets ik iemand die wél in verwachting is misschien”.

Dus maak het bespreekbaar

Stichting ‘A pin for your thoughts’ probeert deze kloof te dichten en geeft aan dat er legio mogelijkheden zijn om het bespreekbaar te maken. Want weet: voor alles is een eerste keer, ook voor een – op het eerste gezicht – moeilijk gesprek. De tweede keer wordt het makkelijker omdat je het al eens hebt besproken.

Communicatie brengt mensen dichter bij elkaar. En als je gaat ontdekken in plaats van invullen voor een ander, communiceer je altijd op een positieve manier. Mocht je hierover nog vragen hebben, of wil je dieper willen ingaan op het bevorderen van je communicatie? Stuur een berichtje naar .

Heel veel plezier en succes met het uitvoeren van deze tips!

Jos Frederiks – psycholoog en eigenaar van VidaSense

 

Jos Frederiks is sinds november 2017 betrokken bij onze stichting als lid van onze Raad van Advies. Lees hier meer onze Raad van Advies én over Jos