In de toekomst willen we niet alleen regionaal aandacht vragen voor de vruchtbaarheidproblematiek, maar ook landelijk. Daarbij willen we bestaande m.b.t. vruchtbaarheidsproblemen blijven ondersteunen en nieuwe initiatieven helpen realiseren. Maar ook willen we meer in gesprek met de omgeving, zodat we nog meer inzicht krijgen in hun behoeften en daarin tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld door ze te voorzien van meer adviezen en tips.